Vägledning vid miljöprövningen

Många verksamhetsutövare som bedriver miljöfarlig verksamhet omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalkens 9 kap 6§. Ungefär 5 000 företag i Sverige behöver ha tillstånd och vilka verksamheter detta är framgår numera av Miljöprövningsförordningen som i  och med att IED-direktivet trädde i kraft ersatte bilaga 1 i Förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att underlätta bedömningen och kategoriseringen av verksamheterna har Naturvårdsverket tagit fram en sk. ”nyckel” för hur koder ska översätts till den Miljötillsynsförordningen och om några förändringar eller tillägg har skett. Läs mer här. Själva översättningsnyckeln hittar du här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar