Ventilation är viktigt! 3 december 2013

För att vi ska må bra inomhus är det viktigt med kunskap om hur olika ventilationssystem fungerar, hur brister i ventilationen påverkar inomhusmiljön samt vilka effekter det kan få på brukarna av fastigheten. Då vi spenderar den allra största delen av vår tid inomhus spelar inomhusluftens kvalitet en viktig roll för vårt välbefinnande. Faktorer som temperatur, drag, luftomsättning spelar spelar roll för hur vi upplever inomhusluftens kvalitet.

Den 3 december 2013 anordnade Miljösamverkan Västerbotten tillsammans med KOMIN vid Umeå universitet och Länsstyrelsen Västerbotten ett seminarium om ventilation. Bland annat belyste föreläsarna grundläggande faktorerna för god ventilation, olika typer av ventilationstekniker och faktorer som spelar roll för en optimerad luftomsättning i ett rum. Även vilka faktorer i luftens kvalitet som spelar roll för människors hälsa och hur olika apparater, inredningsmaterial etc. kan påverka människors hälsa och deras prestation i t ex skolan eller på en arbetsplats redovisades. – En ny dator kan förorena inomhusluften lika mycket som tre personer, säger Bo Glas, en av föreläsarna. Därför behöver luftomsättningen ökas när apparaturen är ny.

Programmet för seminariedagen hittar du här. Föreläsningsbilder och föreläsningsfilmer finner du nedan.

PPT-bilder

 

Föreläsningsfilmer

  • Del 1: Introduktion till temadagen, Luftkvalitet och termiskt klimat, Mohsen Soleimani-Mohsen
  • Del 2: Ventilationssystem och tekniker, Mohsen Soleimani-Mohsen
  • Del 3Ventilationseffektivitet – obalans i systemet hur kan det yttra sig?, Mohsen Soleimani-Mohsen
  • Del 4: Luftens kvalitet påverkar hälsa och prestation; Bo Glas
  • Del 5Redovisning av provtagningsmetoder och analys av inomhusluft i Sverige – gör laboratorierna olika? samt Diskussion och frågestund, Bo Glas

Lämna ett svar