Verksamhetsplan och uppföljning

Verksamhetsplan

Den nuvarande projektperioden gäller 2018-2020.

Verksamhetsplan miljösamverkan 2018-2019 (PDF)

Aktivitetsplan miljösamverkan 2018-2019 (PDF)

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering av tidigare projektperioder har sammanställts i två slutrapporter.

Slutrapport Miljösamverkan Västerbotten period 1
Verksamhetsplan 2012-2014

Slutrapport Miljösamverkan Västerbotten period 2
Verksamhetsplan 2015-2016

För att följa upp verksamhetens syfte och mål användes ett antal indikatorer. Indikatorerna integreras sedan i ett antal enkätfrågor som skickades ut till länets kommuner en gång per år.

Miljösamverkan Västerbottens indikatorer

Lämna ett svar